1. QT - Cross-plataform application

Per dissenyar i implementar interficies en Python hi han diferents UI: GTK, Thinker... i Qt, que és la que s’ha triat per implementar el projecte.

Un exemple d’aplicació multiplataforma disenyada amb Python i QT seria el gestor de ebooks Calibre o l’editor SpyderLib.

1.1. Enllaços