1. Instal·lació

Aquest projecte fa ús de diferents llibreries/programes de programari lliure fets per tercers; alguns s’han d’instal·lar i configurar abans de poder fer moficacions o compilar algunes parts del projecte. Qué cal instal·lar i que s’ha de configurar s’explica en aquesta secció.

1.1. Tecnologies

1.1.1. Python 2.7

“Python is a programming language that lets you work more quickly and integrate your systems more effectively. You can learn to use Python and see almost immediate gains in productivity and lower maintenance costs.” http://python.org/

Aquest es el llenguatge de programació sobre el que es desenvoluparà l’aplicació.

1.1.2. Sphinx

Sphinx permet generar documentació de manera ràpida i exportar en diferents formats: html, latex, pdf, epub... amb aquest paquet s’ha generat la web, el manual d’usuari i la documentació per desenvolupadors.

1.1.3. QT 4

Utilitzarem Qt 4 per crear la interficie de l’aplicació.

1.1.4. Altres

  1. PyLons (Pyramid) Pyramid és un framework web, desenvolupat en python. aquest framework s’ha fet servir per realitzar la prova de concepte.

1.2. Dependències

1.2.1. Linux

Nota

Els requisits que es detallen a continuació són els de la distribució Ubuntu 12.04.

Per desenvolupar Collector cal que el sistema tingui instal·lats els següents paquets:

  • python-qt4
  • pyqt4-dev-tools
  • python-sqlalchemy

No és necessari però si vols fer algunes coses més fàcilment, instal·la make.

1.2.1.1. Instal·lació

Des de el terminal executar:

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-qt4 python-sqlalchemy pyqt4-dev-tools

1.2.2. Mac OS X

Les instruccions son per Snow Leopard i s’han basat en: http://blog.oak-tree.us/index.php/2010/05/27/pyqt-snow-leopard.

1.2.2.1. Python

Python 2.7 no ve instal·lat per defecte a Mac Os X Snow Leopard, aixì que podem descarregar des de la web oficial l’instal·lador.

Vesrió instal·lada: 2.7.3

1.2.2.2. QtSDK

S’ha utilitzat el sdk de Qt per Mac: QtSdk-offline-mac-x86-v1.2.1

1.2.2.3. PyQt

1.2.2.3.1. SIP

Abans d’instal·lar PyQt cal instal·lar Sip, el podem descarregar el codi font per mac des de http://www.riverbankcomputing.com/software/sip/download

I per instal·lar-ho cal executar un cop descomprimit i dins de la carpeta corresponent:

python  configure.py -d /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages
make
sudo make install

Versió instal·lada: 4.3.2

1.2.2.3.2. PyQt
python  configure.py -d /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages -q /Applications/QtSDK/Desktop/Qt/4.8.1/gcc/bin/qmake
make
sudo make install

Versió instal·lada: 4.9.1

1.2.2.4. py2app

Versió instal·lada: 0.6.4 Dependecies instal·lades:

macholib==1.4.3 altgraph==0.9

Nota

La versió de py2app 0.7 sortida a l’octubre té canvis importants respecte l’anterior versió i no funciona correctament.

1.2.3. Windows

Aquestes instruccions són per Windows XP.

1.2.3.1. Git

Cal instal·lar el software de gestió de version git-scm. Es pot descarregar des de http://git-scm.com/download/win.

Versió instal·lada: 1.7.11 https://github.com/downloads/msysgit/git/Git-1.7.11-preview20120620.exe

1.2.3.2. Python

Windows no porta per defecte cap versió de Python, així que cal descarregar-se des de la web http://www.python.org, la versió corresponent a la arquitectura de la nostra màquina.

Durant el proces d’instal·lació prenen nota d’on s’instal·la Python, en el nostre cas C:/python27/

Versió instal·lada: 2.7.3 http://python.org/ftp/python/2.7.3/python-2.7.3.msi

1.2.3.3. Setuptools

Per instal·lar pip, el gestor de paquets més nou de python cal tenir previament instal·lat setuptools, la instal·lació es fa mitjançant un .exe.

A l’hora de descarregar l’instal·lador s’ha de tenir cura de baixar el mateix que la versió de python instal·lada.

setuptools: http://pypi.python.org/pypi/setuptools

Versió instal·lada: 0.6c11 http://pypi.python.org/packages/2.7/s/setuptools/setuptools-0.6c11.win32-py2.7.exe#md5=57e1e64f6b7c7f1d2eddfc9746bbaf20

1.2.3.3.1. Pip (opcional)

Per instal·lar pip cal obrir el Símbolo del sistema i anar a la

Vesrió instal·lada: 2.7.3 http://python.org/ftp/python/2.7.3/python-2.7.3.msi

1.2.3.4. Qt i PyQt

Riverbank, la empresa que mante/proporciona PyQt, ofereix un instal·lador per windows que ja conté tot ho necessari.

Versió instal·lada: 4.9.4.1 http://www.riverbankcomputing.com/static/Downloads/PyQt4/

1.2.3.5. Inno Setup

Descarregar e instal·lar des de la web.