4. Escriure documentació

Aquesta documentació està escrita utilitzant Sphinx, per poder generar un pdf cal instal·lar Latex.

4.1. Instal·lar tex-live (latex)

Per Mac OS X:

http://www.tug.org/mactex/2011/