3. Crear un complement

Els complements afegeixen funcionalitats a la aplicació, es poden crear de nous fàcilment.

L’aplicació cerca els complements a la carpeta de dades de l’aplicació, pots comprovar quina és des de la finestra de preferències.

3.1. El primer complement

Cada complement és un fitxer Python, el següent complement és molt simple i només imprimeix per la sortida estàndar[1] Hello World:

# -*- coding: utf-8 -*-
from collector.core.plugin import PluginRunnable
from PyQt4.Qt import qDebug

class PluginHellouser(PluginRunnable):

  def get_author(self):
    return 'Ariel'

  def get_name(self):
    return 'Hello User'

  def run(self):
    qDebug("Hello user!")

  def autorun(self):
    return True

  @property
  def icon(self):
    return ':/browser.png'

3.1.1. Activar el complement

La política de gestió dels complements és executar només els que estan en una llista blanca, per que s’executi un complement cal activar-lo des de la finestra de preferències.

Avís

Abans d’activar un complement assegurat que ve d’una font confiable.